Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan ja uusien palveluiden kehittämisessä vielä vierasta eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä

 

Sanna Joensuu-Salo, Tiina Nieminen ja Jarkko Pakkanen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Pk-Digi- ja Digivaattori-hankkeiden toteuttamasta tutkimuksesta käy ilmi, että vain 22 prosenttia kaupan ja palvelualan pk-yrityksistä ja vain 14 prosenttia teollisen alan pk-yrityksistä ovat kehittäneet omaa liiketoimintaansa digitaalisuutta hyödyntäen. Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille toukokuussa 2016 toteutettuun tutkimukseen vastasi 110 yritystä, joista 41 % toimi teollisuuden alalla, 37 % palvelualalla, 11 % kaupan alalla ja 11 % muulla toimialalla. Tutkimus mukailee kevään pk-yritysbarometrin tulosta, jonka mukaan Etelä-Pohjanmaan pk-yritykset ovat edelleen jäljessä maan keskiarvoa sähköisen liiketoiminnan ja toiminnan digitalisoinnin suhteen. Asia kaipaa huomiota, sillä kansainvälisen digibarometrin mukaan juuri kyky rakentaa uusista mahdollisuuksista liiketoimintaa nousee keskeiseksi kasvun mahdollistajaksi digitalisaatiossa.

Pilvipalvelut tuttuja, toiminnanohjausjärjestelmät osalle vieraita

Yli puolet vastaajista käytti toiminnassaan pilvipalveluita, mutta vain neljännes kaupan ja palvelun ja 40 prosenttia teollisuuden pk-yrityksistä käytti toiminnanohjausjärjestelmiä. Kansainvälisen digibarometrin mukaan suomalaiset yritykset osaavat käyttää hyvin juuri pilvipalveluita, mutta toiminnanohjausjärjestelmien käytössä olemme jäljessä muita pohjoismaita.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttaman tutkimuksen mukaan kolmasosalta kaupan ja palvelualan pk-yrityksistä puuttuivat vielä omat internet-sivut. Oma verkkokauppa oli noin viidesosalla kaupan ja palvelun alan pk-yrityksistä. Melkein 70 prosenttia kaupan ja palvelun alan vastaajista ei käyttänyt mitään sähköistä myyntikanavaa. Sähköisessä ajanvarauksessa on vielä myös kehitettävää. Niistä yrityksistä, joiden toiminnalle asiakkaan ajanvaraus oli merkityksellistä, ainoastaan kolmella prosentilla oli käytössään sähköinen ajanvaraus.

Digitaalisesta markkinoinnista kaivataan koulutusta

Yli puolet vastanneista yrityksistä koki tarvitsevansa tietoa ja koulutusta digitaaliseen markkinointiin. Myös sosiaalisen median kanavien käyttöön, hakukoneoptimointiin sekä nettisivujen rakentamiseen kaivattiin koulutusta. Vastaajat kokivat huonoksi tai välttäväksi omat taitonsa verkkosivujen kävijäseurannan, sähköisen markkinoinnin hallinnan, hakukoneoptimoinnin ja verkkokaupan hallinnan suhteen.

Etelä-pohjalaiset pk-yritykset mainitsivat keskeisiksi digitalisaation kehittämiskohteeksi yrityksessään omat www-sivut sekä verkkokaupan ja somen hyödyntämisen markkinoinnissa. Muita kehittämiskohteita olivat asiakashankinta, etäohjaus, henkilökunnan koulutus ja tuotteen toimittaminen. Keskeisimmiksi esteiksi digitalisaation hyödyntämisessä nousivat ulkopuolisen asiantuntija-avun kalleus, vaikeus löytää hyvä asiantuntija sekä henkilöresurssit.

Pk-Digi- ja Digivaattori -hankkeet auttavat pk-yrityksiä digitalisaatiossa eteenpäin

Pk-digi -hanke pyrkii kehittämään erityisesti palvelualan mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista sekä herättämään mielenkiintoa uusien digitaalisten toimintatapojen ja sähköisen kaupankäynnin välineiden käyttöönottoon. Hankkeen pilottiyritykset (50) saavat käytännönläheisen digiportaat, joka neuvoo sähköisiä vaihtoehtoja eri liiketoiminnan osa-alueille. Työpajoja eri teemoista järjestetään keväällä 2017. Hankealueeseen kuuluvat Kauhava, Lapua, Suupohja sekä Kurikka/Jalasjärvi. EAKR-hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto ja hankkeen toteuttaa yhteistyössä SeAMK Oy ja Teak Oy.

Digivaattori -hankkeen tavoitteena on nostaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäämällä pk-yritysten henkilöstön osaamista digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa järjestetään koulutusta ja tuodaan esiin yritysten digitalisaation hyviä sovelluksia (8 pilottia). Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR), yritykset, Teknologiateollisuus ry ja SeAMK.

Lisätietoja:

Pk-digi: Projektipäällikkö Tiina Nieminen, p. 040 830 4983

Digivaattori: Projektipäällikkö Jarkko Pakkanen, p. 040 830 0486

 

 

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.